Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


"Rodzina i świat w dziecięcej wizji - Schulz reinterpretacje"


"Rodzina i świat w dziecięcej wizji - Schulz reinterpretacje" to projekt-spektakl teatralny na najwyższym artystycznym poziomie, z udziałem profesjonalistów ze świata kultury i sztuki. To przeniesienie prozy Brunona Schulza, jej ujęcia świata, rodziny do współczesności.

Odniesienie się do zagadnień dotyczących trudności postrzegania świata, rzeczywistości, która nie jest wolna od problemów, nie jest beztroska, ale potrafi być, dzięki artystom i sztuce, baśniowo piękna i budująca. Aktorami w spektaklu o charakterze integracyjnym są zarówno studenci szkoły teatralnej, ale także aktorzy amatorzy oraz seniorzy ze środowisk wiejskich, jak i osoby z niepełnosprawnością. Proza Brunona Schulza stanowiąca dziedzictwo narodowe, klasykę polskiej literatury, stanie się płaszczyzną integrującą świat sztuki z mieszkańcami społeczności lokalnych, wiejskich, zagrożonych wykluczeniem.

Scenariusz i Reżyseria: Ewelina Ciszewska

Muzyka: Beata Wołczyk, Dariusz Wołczyk

Kwartet: Beata Wołczyk, Dariusz Wołczyk, Emilia Danilecka, Joanna Trzaska

Sztuki wizualne, reżyseria światła: Robert Baliński

Operator światła, akustyka: Sławomir Tomaszuk


Spektakle:

●16 września godz. 13.00 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej, ul. Szkolna 6

●18 września godz.11.00 - Ośrodek Kultury i Sportu "Wyspa Koni" Ostroszowice, ul. Polna 15

●18 września godz. 19.00 - Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej, ul. Piastowska 40

●19 września godz.16.00 - Synagoga Rutika w Dzierżoniowie, ul. Krasickiego 28


WSTĘP WOLNY

Organizator:

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” z Wrocławia


Partnerzy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej

Teatr Sztuk

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

Patronat:

Fundacja Beiteinu Chaj przy Synagodze Rutika w Dzierżoniowie
Fundacja ”Otwórz Drzwi” skupia wokół idei artystycznych młodych twórców, prowadzi działalność terapeutyczną, zajmuje się organizacją imprez o charakterze artystycznym z udziałem twórców polskich i zagranicznych. Prowadzi i ma kompetencje do działań szkoleniowych. Fundacja ”Otwórz Drzwi” została powołana m. in. by wspierać działalność psychoterapeutyczną wśród młodzieży szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym, np. bezrobotnych, niepełnosprawnych. Wszyscy członkowie Fundacji aktywnie współtworzą tę instytucję, propagując wartości na rzecz porozumienia i komunikacjimiędzy ludzkiej a także wspierania młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej orazumożliwiając wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Fundacja w swoich działaniach szczególny nacisk kładzie naproblematykę równości, praw człowieka, tolerancji, ksenofobii i antysemityzmu oraz roli postaw obywatelskich w ramach społeczeństwa europejskiego.


Skład zarządu:

Maria Chwierut - Prezes Zarządu


Rada fundacji:

Alina Józefiak

Sebatian Malinowski

Dawid Suchodolski