Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z baśniami Baltasary, zjawiskowym głosem Kasi Emose Uhunmwangho i unikatowym brzmieniem skrzypotrąb.

BALTASARA P.

22.06.2021 r. godz. 20:00 Próba otwarta spektaklu muzyczno-baśniowego z udziałem publiczności,

Wyspa Koni Ostroszowice, ul. Polna 15, wstęp wolny

Reżyseria: Katarzyna Emose Uhunmwangho

Muzyka: Jacek Berg

Kwartet skrzypotrąb pod kierunkiem Beaty Wołczyk

Scenografia: Hana Orságová

Spektakl muzyczny „Baltasara P.” łączy muzykę, śpiew, ruch i sztukę. Inspiracją jest niepowtarzalna atmosfera i historia zamku Plumlov oraz baśnie pisarki Vojtěški Baldessari Plumlovskiej, która żyła w jego cieniu. Zamek przez wieki był siedzibą kościoła, a później świeckich urzędników, mimo bogatej historii i niechcianych ambicji bogatych i potężnych właścicieli, nigdy nie został ukończony. Stał się rodzajem „Wieży Babel”, symbolu daremności ludzkich wysiłków.

W spektaklu wykorzystane zostaną unikalne instrumenty – „Skrzypotrąby” (skrzypce Stroha). To rodzaj skrzypiec, wzmacniający swój dźwięk przez rezonator i czarę wykonaną z metalu, dzięki czemu posiada charakterystyczne brzmienie a dźwięk wzmacniany przez rezonatory staje się silniejszy i bardziej szorstki.


Fundacja ”Otwórz Drzwi” skupia wokół idei artystycznych młodych twórców, prowadzi działalność terapeutyczną, zajmuje się organizacją imprez o charakterze artystycznym z udziałem twórców polskich i zagranicznych. Prowadzi i ma kompetencje do działań szkoleniowych. Fundacja ”Otwórz Drzwi” została powołana m. in. by wspierać działalność psychoterapeutyczną wśród młodzieży szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym, np. bezrobotnych, niepełnosprawnych. Wszyscy członkowie Fundacji aktywnie współtworzą tę instytucję, propagując wartości na rzecz porozumienia i komunikacjimiędzy ludzkiej a także wspierania młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej orazumożliwiając wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Fundacja w swoich działaniach szczególny nacisk kładzie naproblematykę równości, praw człowieka, tolerancji, ksenofobii i antysemityzmu oraz roli postaw obywatelskich w ramach społeczeństwa europejskiego.


Skład zarządu:

Maria Chwierut - Prezes Zarządu


Rada fundacji:

Alina Józefiak

Sebatian Malinowski

Dawid Suchodolski