„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

"Rodzina i świat w dziecięcej wizji - Schulz reinterpretacje"