Horse Academy

BEZPŁATNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA ANIMATORÓW KULTURY

Warsztaty realizowane w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

Warsztaty mają na celu integrację społeczności lokalnej oraz społeczności gmin będących członkami Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie". Poprzez prowadzenie interaktywnych spotkań ze sztuką umożliwi rozwijanie talentów i pasji indywidualnych oraz wyrównywanie szans na twórcze i aktywne życie społeczności wiejskiej. Warsztaty artystyczne pt. "Świat czarno - biały" prowadzone będą pod kątem przygotowania uczestników do roli instruktorów i animatorów zajęć artystycznych.

Uczestnicy warsztatów biorą udział w pięciodniowych interaktywnych spotkaniach ze sztuką. Miejscem realizacji warsztatów to XIX wieczne zabudowania w Ostroszowicach na Wyspie Koni.

Zapewniamy nocleg, całodzienne wyżywienie, kawa herbata do dyspozycji oraz wszelkie materiały potrzebne do realizacji warsztatów.

start: 05-09 grudzień 2013

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza : TU

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TEL: 798 041 683 szczególowy plan warsztatów oraz informację o godzinie rozpoczęcia prześlemy uczestnikom na emaila.

Nazwa projektu "Świat czaro - biały", to retrospekcja, jednoznaczny, ale także złożony z licznymi odcieniami szarości, prowokuje do poszukiwania siebie.

Podejmowane w ramach projektu działania dzielą się na :

MASKA - w ramach tego działania uczestnicy wykonują: odlewy gipsowe, samodzielne wyklejanie masek z masy papierowej, nakładanie masy akrylowej, malowanie, ćwiczenia i etiudy z gry aktora w masce, animowanie maski, maska jako rekwizyt teatralny i jej ogrywanie sceniczne, etiudy indywidualne i grupowe, identyfikacja z rolą.

PRACA Z CIAŁEM "BODY LANGUAGE" - gra aktora w planie żywym, w teatrze dramatycznym, ćwiczenia dykcyjne, rytmika i umuzykalnienie, podstawy pantomimy, tańca, baletu współczesnego, podstawy choreografii.

SCENOGRAFIA - współtworzenie scenografii z wykorzystaniem tkanin, drewna, masek.

W trakcie 5 dniowych warsztatów odbędą się:

1. warsztaty teatralne;

2. Wieczorny sherring - dzielenie się nowymi doświadczeniami z innymi uczestnikami, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń dotyczących pracy na prezentacjami, etiudami;

3. Projekty multimedialne;

4. Zajęcia integracyjne - wspólne przygotowywanie scenografii, etiud teatralnych, itp.

5. Zajęcia z ceramiki i rzeźby;

6. Zajęcia wokalno - muzyczne;

7. Pokaz końcowy - plenerowy spektakl teatralny adresowany do społeczności lokalnej, lokalnych władz samorządowych, zaproszonych gości oraz członków Stowarzyszenia LGD "Ślężanie".

Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych artystów, praktyków.

ZAPRASZAMY NA POKAZ KOŃCOWY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH DLA ANIMATORTÓW KULTURY