Release

Release to emocjonalne otwarcie, rozwój kreatywności i artystyczne spotkanie młodzieży z trzech krajów, która zainteresowana jest fotografią i tańcem. Działania artystyczne służyć będą integracji uczestników z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji ekonomicznej a także z osobami niepełnosprawnymi. Uczestnictwo w projekcie będzie miało na celu wykształcenie w młodych ludziach, niezależnie od ich statusu finansowego oraz stopnia niepełnosprawności postawy kreatywnej i zadaniowej jeśli chodzi o rozwój zawodowy i wspinanie się po szczeblach kariery zawodowej.

Projekt bazował będzie na dwóch dziedzinach artystycznych jakimi są: fotografia oraz taniec: młodzi ludzie uczyć będą się od siebie nawzajem, jak uwalniać drzemiące w nich emocje bez obawy przed krytyką/ Release. To ich zbliżenie emocjonalne spowoduje, że powstaną korzystne warunki do samorozwoju, wykazywania się kreatywnością i zastępowania negatywnych wzorców myślowych pozytywnym podejściem do rozważanych zagadnień i problemów.

W projekcie weźmie udział młodzież z trzech krajów: Polski, Czech i Słowacji. Uczestnicy warsztatów pod kierunkiem 3 liderów - 1 ze Słowacji, 1 z Czech i 1 z Polski przygotują przedstawienie finałowe na zakończenie warsztatów. Młodzi ludzie będą prowadzić projekt na każdym etapie jego realizacji. Liderzy będą pełnić jedynie funkcję nadzorującą sprawny przebieg warsztatów. W warsztatach weźmie udział 9 uczestników z Polski, 9 z Czech oraz 9 ze Słowacji w wieku 15-30 lat.

Warsztaty zostaną zrealizowane w ośrodku Wyspa Koni w Ostroszowicach, małej miejscowości u podnóża Gór Sowich od 4 do 16 listopada 2015r.

Release (Uwolnienie) to międzynarodowe warsztaty artystyczne, które realizuje Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”. To europejski projekt z programu ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna – to spotkania młodych adeptów baletu współczesnego i fotografii.

Partnerami projektu są organizacje: socjalna czeska „Centrum pro rodiny” i słowacka obywastelska „Oxymoron”.

Pomysł na kreatywne działanie twórcze zrodził się z inspiracji artystycznych młodzieży - przyjaciół z Polski, Czech i Słowacji. W projekcie biorą udział młodzi ludzie zarówno z wielkomiejskich aglomeracji, jak ze społeczności lokalnej, a także młodzież niepełnosprawna. Ideą główną tego przedsięwzięcia jest kreatywne współdziałanie ludzi młodych i aktywne przeciwdziałanie marginalizacji ludzi z dysfunkcjami.

Artystyczne warsztaty odbywają się 4-16 listopada 2015 roku w Ośrodku „Wyspa Koni” w Ostroszowicach. Wynikiem tych kreatywnych przedsięwzięć jest pokaz taneczny w technice contemporary dance i finisaż warsztatów fotograficznych, który będzie miał miejsce 14 listopada o godz.17 w Ośrodku Kultury i Sportu „Wyspa Koni” w Ostroszowicach, mieszczącym się przy ulicy Polnej 15. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.